நைட் லைஃப்

சிங்கப்பூர் இந்திய ஆண்களுடன் பெண்கள் ஏன் அரிதாகவே டேட்டிங் செய்கிறார்கள்? மலேசிய பெண் உடைக்கும் இரகசியம்!

Antony Raj
நான் சிங்கப்பூர் PR, பிறப்பால் மட்டுமே மலேசியன். மற்றபடி, நான் என் வாழ்நாள் முழுவதும் சிங்கப்பூரில் வாழ்கிறேன். நான் இரண்டு சிங்கப்பூர்...