உலகப் பொருளாதாரத்தின் கண்ணோட்டத்தில் சிங்கப்பூரின் GDP வளர்ச்சி – பொருளாதாரம் மீட்சியடையுமா?

(Photo: TODAY)
சிங்கப்பூர் 2022ஆம் ஆண்டிற்கான அதன் பொருளாதார வளர்ச்சிக் கணிப்பைக் குறைத்துள்ளது.அதிகரித்து வரும் பணவீக்கம் மற்றும் தொடர்ச்சியான ஏற்றுமதி,இறக்குமதி நடவடிக்கைகளில் இடையூறுகள் போன்ற சவால்களுக்கு மத்தியில் உலகப் பொருளாதாரம் மேலும் வலுவிழந்து வருவதே இதற்குக் காரணமாகும்.

 

இந்த ஆண்டிற்கான சிங்கப்பூரின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP) இப்போது 3 முதல் 4 சதவீதத்திற்கு இடையில் வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதாக வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சகம் (எம்டிஐ) வியாழக்கிழமை (ஆகஸ்ட் 11) அன்று கூறியது.இந்த ஆண்டுக்கான 3 முதல் 5 சதவீத முன்னறிவிப்பு வரம்பில் குறைந்த பாதியில் வளர்ச்சி வரக்கூடும் என்று பொருளாதார நிபுணர்கள் மே மாதம் எச்சரித்திருந்தனர்.

 

MTI வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி, சிங்கப்பூர் பொருளாதாரத்திற்கான தேவை கண்ணோட்டம் மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு இருந்ததை விட பலவீனமடைந்துள்ளது. உலகப் பொருளாதாரச் சூழல் மே மாதத்தின் மதிப்பீட்டிலிருந்து மேலும் மோசமடைந்துள்ளதாக என்று MTI கூறியது.
சிங்கப்பூர் கிட்டத்தட்ட அனைத்து உள்நாட்டு மற்றும் எல்லைக் கட்டுப்பாடுகளையும் படிப்படியாக அகற்றுவதன் மூலம் COVID-19 உடன் வாழ்வதற்கு மாறியுள்ளது. இது விமானம் மற்றும் சுற்றுலா தொடர்பான துறைகள் போன்ற பொருளாதாரத்தின் சில பிரிவுகளின் மீட்சியை ஆதரித்துள்ளது.